Sunday, November 27, 2011

Törsta

Fyll min längtan. Jag ropar.
Ge mig det livet törstar efter.
Jag kan skymta det livsbejakande behovet.
Och lika snabbt är det avlägset. Bleknar. Försvinner.
Törsten som inte vet vad den kräver, kan aldrig släckas.
Du stora Jord, evighetens universum, rädda mig.
Utan det vattnet försmäktar jag.
Ge mig. Jag ber.

No comments:

Post a Comment