Thursday, December 22, 2011

Hoppas

Att hoppas eller att tro.
Hopp. Tro. Tillit.
Jag hoppas Gud finns.
Jag tror att Gud finns.
Jag har tillit till att Gud finns.
Är det bara ord med olika kraft?
Jag har trott så starkt att jag vetat.
Jag vet att Gud finns.
Jag hoppas jag aldrig tror så starkt igen.

No comments:

Post a Comment